فرم ثبت نام اولیه غرفه داران جهت حضور در نمایشگاه

لطفا پيش از تكميل فرم به موارد ذیل توجه فرمایید :  
  • اطلاعات تاريخها به صورت 4 رقم براي سال٬ 2رقم براي ماه و 2 رقم برای روز در نظر گرفته شود
  • در صورتی که متقاضی، شخصیت حقوقی می باشد، درج کد اقتصادی و در صورتی که شخصیت حقیقی می باشد، درج کد ملی مدیرعامل الزامی است.
  • پس از تکمیل فرم می بایست کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کرده و دکمه ارسال را کلیک نمایید.
    لطفاً در تکمیل اطلاعات دقت نمایید، ، بدیهی است درج اطلاعات ناصحیح منجر به عدم پذیرش درخواست ارسال شده از سوی ستاد برگزاری می گردد.

هیچ نمایشگاه فعالی برای عضویت وجود ندارد
Copyright © 2016 | Managment and Trade Solutions | All rights reserved